Jsme advokáti. Usilujeme tedy o to, abychom dobře radili a reprezentovali. Snažíme se porozumět a jsme rádi, pokud i Vám pomáháme zorientovat se a najít správný směr. Respektujeme moc řeči a jazyka, neboť i jedno slovo či věta navíc mohou rozhodnout. Hledáme a nabízíme řešení, neboť jsme přesvědčeni, že problémy mají řešení. Ctíme dohodu, ale nenecháváme na holičkách, pokud se jí nedostává. Jsme přesvědčeni, že Váš úspěch je i naším úspěchem, a proto hledáme cesty, abyste jej dosáhli. Těší nás a je pro nás závazkem, pokud jsme získali Vaši důvěru. Věříme, že ji nezklameme.

Praha

Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Žerotínova 1132/34, 130 00 Praha 3
tel.: +420 222 581 725, office@chyskylorenc.com

Bratislava

Chýský Lorenc Partners, advokátska kancelária, s.r.o.
Michalská 9, 811 03 Bratislava
tel.: +421 254 131 854, office@chyskylorenc.com

Jihlava

Chýský Lorenc Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Masarykovo nám. 60, 586 01 Jihlava
tel.: +420 563 035 000, office@chyskylorenc.com

© 2018 | ChyskyLorenc